Group&Go ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

Thai Airways
 • รายละเอียดทริป
 
เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ การบินไทย น้ำหนักกระเป๋า30กก. + ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ+ รถรับส่งสนามบินพร้อม City Tour และไกด์ท้องถิ่น + ตั๋วรถไฟเที่ยวไซตามะ + ประกันการเดินทาง)

Highlight

Group&Go ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน โดยสายการบินไทย
 • สัมผัสกลิ่นอายของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • ย้อนรอยเมืองโบราณคาวาโกเอะ หรือ ลิตเติ้ลเอโดะ เมืองแห่งมันหวานรสอร่อยล้ำ
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
 • อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก

Group&Go ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดทริป

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ-นาริตะ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ

  เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย

  การเดินทาง

  Thai Airways
 • วันที่ 2

  นาริตะ-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์เลท-โตเกียว-โรงแรม

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  Sunlite Shinjuku (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟฟูจิ

  สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก

  หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้ำ เชื่อกันว่าถ้านำน้ำในบ่อนี้มาดื่มจะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

  ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกมาไว้ด้วยกันที่นี่ ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้าน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  HOTEL SUNLITE SHINJUKU

  ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  นั่งรถไฟสู่เมืองไซตามะ-เมืองโบราณคาวาโกเอะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า-โรงแรม

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Sunlite Shinjuku (หรือเทียบเท่า)

  เมืองเก่าคาวาโกเอะ หรือ ลิตเติ้ลเอโดะ

  เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะและดินแดนแห่งมันหวานแสนอร่อย ที่นี่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมต่างๆและบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

  การเดินทาง

  รถไฟ

  ย่านชิบูย่า

  แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่นมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก

  การเดินทาง

  รถไฟ

  HOTEL SUNLITE SHINJUKU

  ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Sunlite Shinjuku (หรือเทียบเท่า)

  อิสระเที่ยวเต็มวัน

  แนะนำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว กับหลายแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิต ฮาราจูกุ ถนนทาเคชิตะ ถนนโอโมเตะซานโดะ OMOTOSANDO HILL, KIDDYLAND  

  การเดินทาง

  อิสระท่องเที่ยว

  Tokyo Disneyland

  หากใครยังไม่อยากช้อปปิ้ง แนะนำไปสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สามารถสอบถามเพื่อซื้อทัวร์เสริมได้

  การเดินทาง

  อิสระท่องเที่ยว

  HOTEL SUNLITE SHINJUKU

  ที่พัก HOTEL SUNLITE SHINJUKU หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 5

  อิสระตามอัธยาศัย-เดินทางสู่สนามบินนาริตะ (มีบริการส่งสนามบินด้วยรถส่วนตัว)-นาริตะ-กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินนาริตะ

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

  การเดินทาง

  Thai Airways
 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถตั๋วรถไฟ สำหรับท่องเที่ยวไซตามะ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกวันที่สองและวันที่สามของการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ทริปแนะนำของเรา


รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

40,900

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
ญีปุ่น
รวมมื้ออาหาร :
4 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
ก.ย.60
ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
Thai Airways
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
6 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!