[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย บุโรพุทโธ สุราบาย่า โบรโม่ 5 วัน 4 คืน

Garuda Indonesia

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Garuda Indonesia น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. + ที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 11 มื้อ + ไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทาง + ประกันการเดินทาง)


Highlight
 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม “เมืองยอร์กยาการ์ต้า”
 • ชม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ
 • พิชิตยอดดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • ชมเมือง “สุราบาย่า” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุด
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Garuda Indonesia
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 15 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดปะวน - วัดเมนดุท - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - มาลิโอโบโร่

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  INDOLUXE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  จาการ์ต้า

  เดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 เปลี่ยนเครื่องที่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ถึงเมืองสุราบายา โดยเที่ยวบินที่ GA 208

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  รถยนต์

  รถยนต์สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  วัดทางพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  ชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

  มหาสถูปบุโรพุทโธ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก สร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม มีทั้งหมดสิบชั้น แทนภพทั้งสามของจักรวาลตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่ง รวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

  การเดินทาง

  การเดินทาง

 • วันที่ 2

  พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - วัดพราหมนันท์ - เมืองสุราบายา

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  พระราชวังที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  สถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ โดยมีอาคารที่ประทับของสุลต่านอยู่ใกล้ๆ สามารถมองเห็นสาวๆ ในสระได้อย่างชัดเจน 

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unesco ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง

  การเดินทาง

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  เมืองสุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - โบรโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  LAVA VIEW LODGE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  โรงงานผลิตซิกก้า

  เยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า จากนั้นเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนื่อยล้า รอรับรุ่งอรุณอันแสนประทับใจ

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 • วันที่ 4

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  โรงงานผลิตเครื่องหนัง

  แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา 

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  ย่านไชน่าทาวน์

  ย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ บริเวณนี้

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  HONG TIEK HIAN TEMPLE

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วัดนี้สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน ในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit Kingdom) 

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  Mirota Shop

  ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ที่ได้รวบรวมสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพทุกชนิดที่ผลิตในเกาะชวา เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 • วันที่ 5

  สุราบายา - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 313 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินจาการ์ต้า เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GA 864

  การเดินทาง

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , หัวหน้าทัวร์