กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ไต้หวัน SHOCK PRICE!!! เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ซันมูนเลค วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

Tigerair Taiwan

ตั๋วเครื่องบิน Tigerair Taiwan + โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน


Highlight
 • แพ็กเกจรวม: ตั่วเครื่องบิน Tigerair Taiwan + โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก แบบส่วนตัวด้วยรถ TOYOTA WISH 
 • พัก Lake Sunrise Inn ★★★ (หรือเทียบเท่า) ในไทเป 3 คืน พร้อมอาหารมื้อเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารโรงแรม
 • รถยนต์พาเที่ยวแบบส่วนตัว พาคุณชมบรรยากาศของ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง – Sun Moon Lake – วัดเหวินหวู่ 
 • ฟรี! Local ซิมการ์ด 1 ซิม(ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

11,999

  จากราคาปกติ  14,999  บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พ.ย. 60
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : Tigerair Taiwan
 • สนามบิน : สนามบินดอนเมือง
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เดินทางสู่ไต้หวัน - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  19.20 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT 506

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  00.25 น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  รถรับส่งสนามบิน

  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Lake Sunrise Inn

  เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง

  ในอดีตเป็นที่อยู่ของทหารผ่านศึก และได้มีการวาดเขียนสีสันสดใสทำให้หมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิตเซอร์แลนด์ แห่งไต้หวัน”

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดเหวินหวู่

  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Lake Sunrise Inn

  เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย

  แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 และอีกมากมายให้ท่านเลือกเที่ยวได้ตามใจ

  การเดินทาง

  -

  Lake Sunrise Inn

  เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ไทเป

  มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  15.55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tiger Airways เที่ยวบินที่ IT505

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

  สนามบินดอนเมือง

  18.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ

  การเดินทาง

  Tigerair Taiwan

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่อง)
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน (ไม่เกิน12 ชม . หากใช้รถเกินจะมีค่าใช้จ่าย ชม.ละ 500 NTD)
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าเข้าชมสถานที่(ค่าเรือ Sun Moon Lake)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่ายน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ทริปแนะนำของเรา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!