• เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย
 • บิน 5 ดาวกับสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
 • รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม (แบบส่วนตัว)
 • พิเศษ!!! บริการไกด์ท้องถิ่น นำเที่ยวครึ่งวันแรก
 • เที่ยวสิงคโปร์ครี่งวัน ชมไฮไลท์! Merlion Park / มารีน่า เบย์ แซนด์ / สวน Gardens by the Bay (*ไม่รวมบัตรเข้า)
 • อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารค่ำสุดพิเศษ Michelin @SONG FA BUK KUT TEH อาหารท้องถิ่นตำนานความอร่อยมากกว่า 50 ปี
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม ได้ตามความต้องการ
  • 1. UNIVERSAL STUDIO (เต็มวัน) (รวมรถ รับ - ส่ง) ราคาท่านละ3,500 บาท
   2. สวนนก จูร่ง + ริเวอร์ซาฟารี (เต็มวัน) (รวมรถ รับ-ส่ง) ราคาท่านละ 4,900 บาท
   3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม) ราคาท่านละ 1,900 บาท
   4. วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว-วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.) ราคาท่านละ 2,900 บาท

โปรโมชั่นนี้สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น!!..

Trip Highlight

Details
ประเทศ: สิงคโปร์
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Singapore Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2566
รหัสสินค้า: SINSQ3D2NF3

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์
FORT CANNING LODGE HOTEL
2 อิสระท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามอัธยาศัย
FORT CANNING LODGE HOTEL
3 อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเดินทาง แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 66 21,900 6,000

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างและราคาตั๋วเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ 

ขาไป : สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) - สนามบินชางกี (SIN)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ707 BKK-SIN 12.05 15.35
SQ709 BKK-SIN 15.40 19.15

ขากลับ : สนามบินชางกี (SIN) - สนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK)

Flight 

Airport

Departure
Arrival
SQ712 SIN-BKK 15.25 17.00
SQ714 SIN-BKK 17.10 18.45

Day 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์  - เมอร์ไลอ้อน - มารีน่า เบย์ แซนด์ - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 

 • ........ น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชางกี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ
 • .........น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง พบคนขับชูป้ายรอรับท่านทางประตูทางออก

                                 

 • นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
 • จากนั้นเดินทางเดินทางสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ (Marina Bay Sand) โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ (ไม่รวมตั๋วค่าขึ้น SAND SKY PARK สามารถซื้อเพิ่ม 750 บาท/ท่าน )
 • จากนั้นนำท่านชมชม Gardens by the Bay อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มา เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและ สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมตั๋วค่าเข้า 2 โดม สามารถซื้อเพิ่ม 850 บาท/ท่าน)

  • รับประทานอาหารค่ำ สุดพิเศษ Michelin @SONG FA BUK KUT TEH อาหารท้องถิ่นตำนานความอร่อยมากกว่า 50 ปี
  • ที่พักโรงแรม FORT CANNING LODGE HOTEL  / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


  วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option Tour เพิ่ม 

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
   1. UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (เวลาเปิดทำการ: วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)


   2. สวนนก จูร่ง (เวลาเปิดทำการ : วันพฤหัสฯ-อาทิตย์ เวลา 08:30 - 18:00 น.) + ริเวอร์ซาฟารี (เปิดทุกวัน)


   3. อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (รถรับส่ง โรงแรม-ถนนออร์ชาร์ด-โรงแรม)


   4. วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดเจ้าแม่กวนอิมท้งฮุดโจ้ว - วัดเทียนฮกเก๋ง (ครึ่งวัน 3-4 ช.ม.)  • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
  • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  FORT CANNING LODGE HOTEL / GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


  Day 3 : อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินชางกี สิงคโปร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
  • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
  • ........ น. สมควรรถรับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินชางกี เพื่อทำการเช็คอิน

                                  

  • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ
  • ........ น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  ^

  เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม :

  • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  • ที่พัก2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
  • ท่องเที่ยวตามโปรแกรมระบุ
  • ไกด์นำเที่ยววันแรกตามโปรแกรมระบุ
  • อาหารค่ำ Michelin @SONG FA BUK KUT TEH 
  • รถรับ-ส่งสนามบิน-โรงแรมในสิงคโปร์

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  ข้อควรทราบ :

  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
  • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
  • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

  RELATED ARTICLES

  แจกพิกัด ตามล่าหา Street Art Chinatown Singapore

  ใครที่ชื่นชอบงานศิลปะและการถ่ายรูป ไปเดินชมสตรีทอาร์ทในย่านไชน่าทาวน์สิงคโปร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นชุมชนจีนในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ถ่ายทอดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยศิลปินชื่อดังได้สวยงาม เรามาตามล่าหา Street Art China Town Singapore กันดีกว่า

  เที่ยวสิงคโปร์ ช้อปปิ้งจัดเต็ม อย่าลืมขอคืนภาษี GST Refund

  ใครไปเที่ยวสิงคโปร์ ก็คงจะสนุกกับการช้อปปิ้งกันบ้างล่ะ เพราะมีจุดให้เดินเที่ยวช้อปปิ้งอยู่หลายแห่ง หรือไม่ว่าเราสามารถช้อปปิ้งแล้วยังขอคืนภาษีได้ด้วยนะ ซึ่งที่สิงคโปร์เรียกว่า GST (Goods and Services Tax)

  วัดเทียนฮกเก๋ง(Thian Hock Keng Temple) วัดจีนเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์

  ในย่านไชน่าทาวน์ ยังมีวัดจีนที่เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมาเยือนนั่นก็คือ วัดเทียนฮกเก๋ง (Thian Hock Keng Temple) วัดที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการ สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

  Fort Canning Park มุมถ่ายรูปสุดฮิตในสิงคโปร์ ไม่เช็คอินไม่ได้แล้ว

  สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) แลนด์มาร์กบนยอดเขาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ กลับกลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของสิงคโปร์ในชั่วพริบตา กับมุมบันไดวนและอุโมงค์ต้นไม้ที่ใครไปสิงคโปร์ก็ต้องไปถ่ายรูปเช็คอินเก็บภาพสวยๆ มาลง IG กันสักครั้ง

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!