ค้นหาบทความ:

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของหลายประเทศทั้งในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป ที่ให้ผู้ถือวีซ่านี้ สามารถเดินทางข้ามผ่านประเทศในกลุ่มสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่หลายๆ ประเภท เราคงรู้จักชื่อวีซ่านี้กันมาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจไปเสียทั้งหมด เราจึงได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นมาให้แล้ว

วีซ่าเชงเก้น (Schengen VISA) ชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร?

ชื่อนี้เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันในครั้งแรก ได้มีขึ้นที่ เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของการใช้ชื่อเรียก วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท?

หากแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ จะประกอบด้วย 4 ประเภท คือ

 • ประเภท A วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ประเภท B วีซ่าทางผ่าน
 • ประเภท C วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น
 • ประเภท D วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ

ประเทศอะไรที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถยื่นวีซ่าเชงเก้นบ้าง?

ในปัจจุบันประกอบประเทศสมาชิกทั้งหมด 26 ประเทศ ดังนี้

 • ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป: 
  ออสเตรีย (Austria), เบลเยี่ยม (Belgium), เช็ก (Czech), เดนมาร์ก (Denmark), เอสโตเนีย (Estonia), ฟินแลนด์ (Finland), ฝรั่งเศส (France), เยอรมนี (Germany), กรีซ (Greece), ฮังการี (Hungary), อิตาลี (Italy), ลัตเวีย (Latvia), ลิทัวเนีย (Lithuania), ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg), มอลตา (Malta), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), โปแลนด์ (Poland), โปรตุเกส (Portugal), สโลวาเกีย (Slovakia), สโลวีเนีย (Slovenia), สเปน (Spain), สวีเดน (Sweden)
 • ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกสหภาพยุโรปแต่เป็นสมาชิก สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)
  ไอซ์แลนด์ (Iceland), ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein), นอร์เวย์ (Norway), สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
 • รัฐเล็กๆ อีก 3 รัฐ ที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก EU แต่ล้อมรอบด้วยประเทศของยุโรป
  โมนาโก, ซานมาริโน, และนครวาติกัน

จะเดินทางไปหลายประเทศ ยื่นวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหน?

เดินทางไปยุโรปทั้งที ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเพียงประเทศเดียว จะมีการเดินทางไปมาหลายประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • แต่ละประเทศมีจำนวนวันที่เข้าพักไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่พำนักมากที่สุด
 • แต่ละประเทศมีจำนวนวันที่เข้าพักเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่ากับประเทศที่เดินทางไปถึงเป็นประเทศแแรก

จะต้องยื่นวีซ่าเมื่อไหร่?

จะยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางตอนไหน และจะต้องเผื่อเวลาในทางสถานกงสุลพิจารณาวีซ่าด้วย โดยการยื่นขอวีซ่ามีการกำหนดวันเวลาดังนี้

 • ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้ามากที่สุด 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
 • ยื่นขอวีซ่าล่าช้าที่สุดคือ 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า 3 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

จะไปขอยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ที่ไหน?

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นผ่านสถานทูตโดยตรง
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
 • ยื่นคำร้องผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

ต้องใช้เอกสารอะไรในการยื่นวีซ่าเชงเก้นบ้าง?

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานประกันการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หลักฐานอื่นๆ เป็นการแสดงความพร้อมในการเดินทาง

บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป


รู้จักกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะเดินทางไปยุโรปต้องรู้!!

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

วีซ่าธุรกิจ คืออะไร?

ในการเดินทางข้ามประเทศนั้น มีการยื่นขอวีซ่าอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่ง วีซ่าธุรกิจ ก็คือหนึ่งในประเภทวีซ่าที่มีการยื่นขอกันมากไม่แพ้วีซ่าประเภทอื่น วีซ่าธุรกิจ คืออะไร มีขั้นตอนการยื่นขออย่างไร เรารวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศนั้นต้องใช้วีซ่า ส่วนใหญ่จะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? ยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage ดีกว่าอย่างไร?

ยื่นวีซ่าที่ไหนดี? คำถามชวนปวดหัวสำหรับคนที่กำลังจะยื่นขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะไปยื่นที่ไหนอย่างไร แล้วต้องมีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปเมื่อยื่นวีซ่ากับ WonderfulPackage

visa vs passport คนละเรื่องเดียวกัน เรียกใช้ให้ถูก

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีพาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง และบางครั้งอาจต้องมีการขอวีซ่าแนบไปด้วย สำหรับบางประเทศที่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทาง ทีนี้หลายคนยังคงสับสนอยู่บ้างกับสองคำนี้ Visa กับ Passport ใช้แบบเดียวกันไหม ที่ผ่านมาใช้ถูกหรือเปล่า?

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

ก่อนเที่ยวยุโรปต้องรู้! Daylight saving time คืออะไร?

Daylight saving time (DST) หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้าง โดยเเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปประเทศในแถบยุโรป จะมีการตั้งค่าเวลาเอาไว้เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศกลางวัน-กลางคืน ที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูกาลเปลี่ยน

ประเภทของวีซ่า มีเยอะกว่าที่คิด

การจะเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศจะอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเข้าประเทศนั้นได้ก็ต้องมีการยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นใบผ่านทางเข้าประเทศนั้นๆ เราอาจจะรู้จักประเภทของวีซ่าเพียงไม่กี่ประเภทที่คุ้นเคยกันดี รู้หรือไม่ว่าวีซ่ามีประเภทอะไรบ้าง ประเภทของวีซ่ามีเยอะกว่าที่คิด

ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!

ผู้ที่มีความต้องการเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรป เกือบทั้งหมดของประเทศในยุโรปจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้าประเทศ ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่านไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ามีเอกสารครบและคุณสมบัติครบถ้วนตามปกติ ก็ไม่มีปัญหา

รู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้น

จะเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป เรารู้กันแล้วว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น แต่รู้หรือไม่ว่า วีซ่าเชงเก้นมีกี่แบบ และในแต่ละแบบนั้นเหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางรูปแบบใดบ้าง เรามาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นกันก่อน

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปฝรั่งเศส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฝรั่งเศส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส ดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!