ค้นหาบทความ:

ขยายเวลาการต่อวีซ่าออกไปอีก 60 วัน!! สำหรับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวที่ยังติดอยู่ในไทย

ข่าวดี สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังติดค้างอยูในไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะขยายระยะเวลาวีซ่า สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว หลังจากวันที่ 29 มกราคม โดยให้ขยายเวลาออกไปอีก 60 วัน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ในหลายๆ ประเทศได้ปิดท่าอากาศยาน ส่งผลให้นักเที่ยวติดค้างอยู่ในไทยเป็นจำนวนมาก

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ จะต้องมีการตรวจสอบโควิด-19 และจะต้องดำเนินตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดสามารถออกวีซ่าท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่วีซ่าใกล้หมดอายุ ขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก 60 วัน สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคมนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้สามารถอยู่ต่อในไทยได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศการต่อวีซ่าเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงติดค้างอยู่ในไทย ถ้าหากต้องการต่อวีซ่า หรือใกล้วันที่จะวีซ่าจะหมดอายุ ให้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อต่อวีซ่าได้เลย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขยายเวลาอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 จนถึง 29 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้กำหนดเวลาสิ้นสุดการนิรโทษกรรมวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ชาวต่างชาติที่ยังคงติดค้างในไทยสามารถยื่นขอขยายเวลา 60 วันได้ทันที

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและรัฐบาลได้ขยายเวลาฉุกเฉินสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติ ซึ่งชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวจำนวนมากได้เดินทางออกจากประเทศไป เนื่องจากไม่มีคำสั่งในการขยายเวลาการต่อวีซ่า ในขณะที่ทางหน่วยงานจะอนุญาตให้ผู้ที่ยื่นขอขยายเวลาก่อนหน้านี้อยู่ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และสามารถยื่นขอขยายเวลาได้อีก 60 วัน
เนื่องจากนักท่องเที่ยวและนักเดินทางจำนวนมากที่ต้องการอยู่ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจึงเปิดทำการเวลาพิเศษ เพื่อรอดำเนินการตามเวลาที่กำหนดไว้และยังมีนักท่องเที่ยว อีก 100,000 - 150,000 คนที่ยังคงติดค้างและอาศัยอยู่ในประเทศไทย

หากวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสิ้นสุดลง อาจต้องมีการจ่ายค่าปรับในการอาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่าของชาวต่างชาติ และในกรณีที่ถูกจับเนื่องจากอยู่เกินระยะเวลาวีซ่าที่กำหนด อาจต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนมากและอาจถึงขั้นถูกเนรเทศ ติดคุก หรือห้ามไม่ให้เดินทางเข้ามาในไทยอีกต่อไป
 ขอบคุณข้อมูลจาก  

  • The Thaiger

บทความที่เกี่ยวข้อง

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

ชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยต้องการมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ??

การขอทะเบียนของชาวต่างชาตินั้น จะไม่สามารถขอเป็นเจ้าบ้านได้ในบ้านหลังนั้นได้ แต่จะขอเป็นผู้อยู่อาศัยได้เท่านั้น ในการขอทะเบียนบ้านของชาวต้างชาติจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มเหลือง (ทร.13) เท่านั้น

การยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีมีอะไรบ้าง

กรมสรรพากรมีการให้ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ปัจจุปันประชาชนให้ความสำคัญในการยื่นภาษีออนไลน์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสถานการณ์ COVID-19 แบบนี้ แถมยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หากชาวต่างชาติต้องการกู้เงินธนาคาร เพื่อซื้อทรัพย์สินในประเทศไทยต้องทำอย่างไร??

ปัจจุบันชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในไทย หรือ การจดทะเบียนสมรสกับคนไทย ทำให้ต้องการมี บ้าน คอนโดมิเนียม รถยนต์ ในประเทศไทยตอนนี้สามารถให้ชาวต่างชาติกู้ซื้อทรัพย์สินในไทยได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าต้องการกู้เพื่ออะไร เช่นการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโด รถยนต์

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน เช่น การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และการขอคืนเงิน/เก็บเครดิต

ประเภทของเอกสารที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล มีขั้นตอนและการเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลายอย่างที่เป็นเอกสารสาธารณะเลยมีการจัดทำคำแปลเป็น 2ภาษา ให้เป็นเอกสารมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ได้เลย (แต่ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติก่อน) ที่จะไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

หากต้องการขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร จากกรมการกงสุล ขอได้ที่ไหนบ้างและผ่านช่องทางไหนได้บ้าง การไปยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนิติกรณ์เอกสาร สามารถทำได้ด้วยตนเองหรือการผ่านตัวแทน และมีบริการรับรองเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

What are the prohibited occupations for foreigners in Thailand?

The prohibited occupations for foreigners in Thailand. Foreigners can work in Thailand under certain conditions and must have a valid visa in Thailand. The consideration for foreigners to work in Thailand taking into account the job that does not affect the artwork and Thai culture.

กงสุลได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริมนักลงทุนในการเดินทางเข้าประเทศไทย

กรมการกงสุล ได้เปิดประชุมกงสุลโลกผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์​ ณ กรมการกงสุล โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยจาก 96 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมความเข้าใจมาตรการ​ผ่อนคลายด้านวีซ่าประเภทต่างๆ

หากต้องการแจ้งเกิดบุตรและจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่ เป็นชาวต่างชาติมีขั้นตอนและแสดงหลักฐานอะไรบ้าง?

ปัจจุบันคนไทยจดสมรสกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและยังมีบุตรกับคนต่างชาติจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในการแจ้งเกิดบุตรและรับรองบุตร กรณีพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติ จะยุ่งยากไหม ต้องแสดงหลักฐานและขั้นตอนยังไงบ้าง??

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19

คนต่างชาติต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง COVID-19 สามารถเดินทางเข้าได้แต่จะต้องกักตัว 14 วัน และต้องทำเรื่องการขอวีซ่าที่ถูกต้อง ประเทศไทยเปิดให้เข้าสำหรับบุคคลที่ถือวีซ่าบางประเภทเท่านั้น เนื่องจากสถานการ์ณ COVID-19

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!