ค้นหาบทความ:

ขอพรไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน

ขอพรไหว้พระ 9 วัด แม่ฮ่องสอน

พาขึ้นเหนือไปเที่ยวไหว้พระ 9 วัดแม่ฮ่องสอน ไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล ชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่และพม่า หลีกหนีชีวิตวุ่นวายในเมืองใหญ่ ไปผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของแม่ฮ่องสอน

วัดจองคำ

วัดดังของแม่ฮ่องสอน มาที่นี่เราจะเห็นเป็นวัดแฝดคือวัดจองคำ และวัดจองกลาง ซึ่งอยู่ในรั้วเดียวกัน โดยวัดจองคำจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ วัดแห่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอน เป็นวัดโบราณเก่าแก่กว่าสองร้อยปี สร้างด้วยศิลปะแบบไทใหญ่ โดดเด่นด้วยหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน สร้างโดยช่างฝีมือชาวพม่า มีเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว จึงได้ชื่อว่า วัดจองคำ และยังเป็นวัดริมหนองจองคำที่สวยงามบรรยากาศโรแมนติก ยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยผู้คน

แผนที่วัดจองคำ

วัดจองคำ

วัดจองกลาง

วัดจองกลาง วัดแฝดของวัดจองคำตามที่กล่าวมาข้างต้น ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ โดยสิ่งที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของวัดจองกลางก็คือ มีตุ๊กตาไม้แกะสลัก ที่แกะเป็นทั้งรูปคนและสัตว์ตามพระเวสสันดรชาดก แกะโดยช่างชาวพม่า และยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจกเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะ มีคำบรรยายเป็นภาษาพม่า ซึ่งเป็นฝีมือของชาวไทใหญ่ที่มาจากมัณฑะเลย์ มีเจดีย์องค์ประทานเป็นแบบมอญทาสีขาวลวดลายสีทอง

แผนที่วัดจองกลาง

วัดจองกลางCr. travelpangsida.blogspot.com

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยองค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยกองมูอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากพม่า เป็นพระธาตุสีขาวล้วน มีความผสมผสานของศิลปะไทใหญ่และพม่า เป็นเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้น ฐานล่างประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้ง 8 ทิศ ซึ่งจุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวยงาม ยามค่ำคืนก็มีแสงไฟได้ความสวยโรแมนติกเพิ่มขึ้นไปอีก

แผนที่วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอปาย เป็นวัดบนภูเขาสูงตามสถาปัตยกรรมของพม่า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโลอุตรมหามุณีสีขาวองค์ใหญ่ นอกจากนี้ ที่บริเวณวัดแห่งนี้ยังมึความสงบร่มรื่น และเป็นจุดชมวิวเมืองปายที่สามารถมองเห็นได้แบบ 360 องศา

แผนที่วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดพระธาตุแม่เย็น

วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ มาจากภาษาไต แปลว่าดอกบุนนาค ตั้งอยู่ริมถนนผดุงม่วยต่อ ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีศิลปะที่งดงามมาก โดยเฉพาะหลังคาคลุมทางเดินไปจนถึงศาลาที่เรียกว่า ส่างหว่าง ประดับประดาด้วยไม้ฉลุ ตกแต่งด้วยความปราณีตบรรจงตามแบบฉบับไทใหญ่ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดก้ำก่อ นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาไทใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทใหญ่กับเจ้าอโนรธามังช่อ

แผนที่วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ

วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง หรือวัดกลางเมือง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวเวียง เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก โดยมีประวัติว่าได้หล่อจำลองจาก พระมหามัยมุนี ที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งสร้างเป็นท่อนๆ 9 ท่อน แล้วนิมนต์ล่องมาตามแม่น้ำปาย มาประกอบที่วัดพระนอน แล้วประดิษฐานที่วัดหัวเมือง 

แผนที่วัดหัวเวียง

วัดหัวเวียง

วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู ตั้งอยู่ในอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน เป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สาม อายุ 500 กว่าปี ที่ศรีษะมีน้ำทิพย์ไหลซึมออกมาตลอดเวลา เชื่อว่าเป็นน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาให้หายป่วยได้ ซึ่งชื่อวัดน้ำฮู ก็คือน้ำที่ไหลออกมาจากรูนั่นเอง และด้านหลังพระอุโบสถยังมีพระสถูปเจดีย์สีเหลืองทอง ภายในบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา และมีศาลากลางน้ำ ที่ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา เป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาของคนที่นี่

แผนที่วัดน้ำฮู

วัดน้ำฮู

Cr. thai.tourismthailand.org

วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดหลวงสะหรีบัวบาน เป็นวัดแห่งแรกของอำเภอปาย ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) มาจากเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ มาสถิตเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ณ วัดศรีดอนชัยแห่งนี้ เราจะเห็นได้ว่าเป็นวัดที่มีงานแกะสลักไม้ที่ละเอียดอ่อนและวิจิตรบรรจงที่สุด งดงามทั้งภายนอกและภายในอุโบสถ มีความผสมผสานศิลปะพม่าและล้านนาเข้าด้วยกัน แตกต่างจากวัดอื่นๆ ที่แทบจะเป็นศิลปะพม่าเกือบทั้งหมด 

แผนที่วัดศรีดอนชัย

วัดศรีดอนชัย

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น ตั้งอยู่บนยอดเขา ท่ามกลางต้นไม้และป่าไม้ล้อมรอบ อยู่ที่บ้านไม้แงะ หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมเคยเป็นวัดร้าง เคยขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 และได้ยกฐานะเป็นวัดในปี พ.ศ.2547 มีเจดีย์ที่เป็นศิลปะพม่า มีพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่เป็นศิลปะผสมพม่าหันหน้าไปทางตัวเมือง ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของแม่ฮ่องสอน มีการบอกเล่าต่อกันมาว่า ในคืนเดือนเพ็ญจะมีลูกไฟที่เชื่อว่าเป็นดวงไฟพระธาตุ ลอยไปมาระหว่างพระธาตุดอยกองมู และพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น ที่อยู่ตรงข้ามกัน

แผนที่วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

Cr. https://pantip.com/topic/33950313

การไปไหว้พระแม่ฮ่องสอน สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คืออิทธิพลของวัฒนธรรมไทใหญ่ พม่า ที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนา ถ่ายทอดผ่านศิลปะชิ้นงาน และวัดวาอารามต่างๆ ทำให้เราได้เห็นวัดในมุมมองที่ต่างออกไป และก็ยังคงมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแต่โบราณ สืบทอดมาให้คนรุ่นหลังได้เห็น และนี่คืออีกหนึ่งความเป็นแม่ฮ่องสอนที่ควรต้องไปเยือนสักครั้ัง

เที่ยวไหว้พระ แม่ฮ่องสอน


แอ่วทุ่งบัวตอง เช็คอิน 10 จุด ที่เที่ยวธรรมชาติแม่ฮ่องสอน

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวเหนือหน้าหนาว สูดความสดชื่น ขึ้นดอย ชมทะเลหมอก

หนาวนี้ ขึ้นเหนือ!! อยากไปสัมผัสไอหมอก ลมหนาว ภูเขาเขียวชอุ่ม ลมสบายฟินๆ พร้อมสูดอากาศดีให้เต็มปอด แนะนำที่เที่ยวเหนือหน้าหนาว ยกเอามาที่น่าสนใจใน 9 จังหวัดในภาคเหนือ ที่ไหนน่าไปบ้าง ไปตามรอยกันเลย

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

โรงแรมภูเก็ตชิคๆ พักสบาย เดินทางสะดวก

อยากไปเที่ยวภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้ต้องการพักหรูหราเวอร์วังอะไรขนาดนั้น แต่อยากได้ฟีลนอนสบายๆ กับดีไซน์เก๋ๆ ชิคๆ เดินทางสะดวก ที่สามารถพักผ่อนในวันหยุดเล็กๆ ไม่กี่วัน แนะนำโรงแรมภูเก็ตที่จะทำให้คุณพักผ่อนหลบมุมอันวุ่นวายได้อย่างสบายๆ

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง?

Krabi 1 Day Trip เที่ยวกระบี่ 1 วัน ทำอะไรได้บ้าง? เที่ยวกระบี่แบบไม่จำเจ นอกจากนอนฟินๆ ริมทะเลและชายหาด หากมีเวลาว่างที่กระบี่สักหนึ่งวันจะทำอะไรได้บ้างนะ เราแนะนำทริปเด็ด 3 ทริป ให้ลองเลือกกันดู

รีวิวโรงแรมเชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai

หนาวนี้ หนีไปพักรับลมหนาวที่เชียงใหม่ ขอแนะนำโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ (Holiday Inn Chiang Mai) ที่จะมาเติมเต็มการพักผ่อนอันเงียบสงบและผ่อนคลายอย่างแท้จริง

ประกาศแล้ว!! ร้านอาหารไทยระดับมิชลิน MICHELIN Guide Thailand 2022

ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมิชลินไกด์ประเทศไทยประจำปี 2022 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ พังงา

สงขลาไม่ได้มีแค่หาดใหญ่ แนะนำ 10 ที่เที่ยวสงขลา

ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลา เราคงคุ้นเคยกับหาดใหญ่กันเป็นอย่างดีเพราะดูเหมือนจะคุ้นหูมากว่าเรียกจังหวัดสงขลาเสียอีก แต่สงขลาไม่ได้มีเพียงหาดใหญ่ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย 10 ที่เที่ยวสงขลามีอะไรบ้างตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

ข่าวดี กรมการกงสุล แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี! ตลอดเดือน มกราคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนตลอดเดือนมกราคม 2565 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี‼️

เปิดมาตรการล่าสุด TEST & GO มาตรการเข้า-ออก ประเทศไทย เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 65

จากที่ทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเข้า-ออกประเทศไทย Test & Go หรือการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คุมโอมิครอนได้ เตรียมชง ผ่อนคลาย กลับมาใช้ Test & Go ต่างชาติเข้าไทย

เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการ กลับมาใช้ Test & Go สำหรับชาวต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากสามารถควบคุมระดับความรุนแรงได้ และ ต้องการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินเศรษฐกิจอย่างได้ปกติ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!