ค้นหาบทความ:

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

หากชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องทำอย่างไร

For foreigners traveling to Thailand and stay for a long time for any reason such as coming to work, following up with a family who works in Thailand, etc. If wanting to have a residence permit in Thailand, how to proceed? Wonderful Package has an answer for you. However, there will be an announcement announcing the amount of quota specified (Annual quota) before being able to apply a request.

Requirements for the number of foreigners who can apply for a residence permit in Thailand (Refer to the latest data of the year 2019 / for the year 2020 is not have any announcement).

 1. No more than 100 nationalities of each country
 2. No more than 50 stateless nationals

What are the criteria to apply for a residence permit in Thailand?

 1. Hold a passport of the country of current nationality
 2. Obtained Non-Immigration Visa
 3. The applicant 40 years old, the official must check the background history
  - Check a criminal record with fingerprint and complete history at the Division of Criminal Records
  - Check the criminal record certificate
  - Check that it is a prohibited person under the Immigration Act 1979.
  - Check whether the person has an arrest warrant for Interpol or not at the Division of Foreign Affairs, Royal Thai Police 
 4. Show the information about income, assets, knowledge, and competencies in the professional field and family status of foreigners and Thai nationals
 5. Can speak, listen and understand Thai language

Type of request must be one of the following reasons.

 1. Request for "Investment"
 2. Request for "Work"
 3. Request for "Humanity Reason" which is divided according to relationships with Thai nationals or have a relationship with a person who has a resident permit including
  - Being Husband-Wife registered marriage
  - Being Father-Mother who is at least 50 years old
  - Being a child under 20 years old and not married
 4. Request for "Specialist" has special talents and benefit to the country
 5. Request for “Special Cases" such as being benefit to Thailand

Specific date for accepting requests

Each year, foreigners are requested to submit a request one time, which is usually open around December of every year and will end on the last working day of that year. You can inquire about the request opening date and details about the supporting documents at the Sub-Division 1, Immigration Division 1 (Resident Application).

Once the request has been received, the foreigner must submit by themselves along with supporting documents according to the type of request, and bring the original passport to show to the authorities as well.

The procedures after received the requests

 1. Officials will give a permit seal to stay awaiting consideration for the first for 180 days and the next time for 90 days until know the results of the immigration committee.
 2. Receive an appointment form. Foreigners and related persons come to interview by testing the ability to speak Thai and able to understand Thai (must come on the appointment date. If not coming to the appointment date without justification, it will consider renunciation of the said request).
 3. Foreigner who over 40 years old from the date of submission the request must have a criminal background check from the following officials
  - Fingerprint of foreigners send to check whether there is a criminal record in Thailand or not at the Criminal Record Registration Division.
  - Check the passport from the Black List account as a prohibited person or not according to the Immigration Act 2522.
  - Verify that a person has a foreign arrest warrant (Red Notice) from the Division of Foreign Affairs National Police Agency?

What are the criteria to consider?

 1. Considered by the Immigration Commission consisting of representatives from the Ministry of Interior, Ministry of Foreign Affairs, the Royal Thai Police, Ministry of Labour, Office of the Attorney General, the Board of Investment of Thailand, the Office of the National Security Council, Tourism Authority of Thailand, and the Immigration Bureau with the approval of the Interior Minister.
 2. Criteria to be considered from income, assets, knowledge and professional ability, the status of foreigners and Thai nationals, and conditions for national security, personality, health, the understanding of Thai language, and other appropriate conditions following social conditions and government policy.
 3. The period of consideration for each year is uncertain due to the policy of the Immigration Commission and the Ministry of Interior.

Remark: 

 • Foreigners who meet all the criteria and conditions, the committee will consider the qualifications of each type of application from the date of request submission.
 • Foreigners who meet all the criteria and conditions but exceeding the quota, the committee will consider by dividing the number of permits according to the type of application and the number of people who meet all the criteria of that foreigner.
 • Although, foreigners meet all the criteria and conditions but if considering the political and social security of Thailand, the Immigration Commission or the Interior Minister has the power to consider disallowing or disapproving a residence permit in the Kingdom to that foreigner.

How much for the fee of Residence Certificate?

 1. The application fee is 7,600 baht. It is non-refundable whether you get the Residence Certificate or not.
 2. If you allow to have the Residence Certificate, you have to pay the Residence Certificate fee 191,400 baht per certificate.
 3. If foreigners who are spouses, parents, or underage children and have a relationship with a Thai national allowed to have the Residence Certificate must pay a fee of 95,700 baht per certificate.

Where is the location to submit the application of Residence Permit?

 • Bangkok: at Sub-division 1 ,Immigration Division 1, The Government Complex Commemorating His  Majesty The Kings 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), Building B, 2 Floor, Counter D, 120 Moo 3, Chaengwattana Road, Thungsonghong Sub-District, Bangkok 10210
 • Other Regions: at the Immigration Office in the area where stay in
 • If that locality does not have an Immigration Office, you can apply to a nearby Immigration Office.

If you are a person who meets the criteria for applying for a Residence Permit in Thailand, do not miss to process the request. After receiving the Residence Certificate, you do not have to wait to renew your visa all the time.

If you have any questions or want any suggestions, please contact the Wonderful Package. We have a team ready to give advice and service to all of you.

Recommended Articles

Recommended Services

Thank you for information from

 • The Immigration Bureau

外国人想在泰国拥有居留权,是有哪些规矩??

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง??

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

[Pass] บัตรเข้าสวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park), พัทยา

เริ่มต้น 555 บาท/ท่าน
*ปกติ 1,190 บาท/ท่าน

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

关于代表尚未进入王国的外国人申请工作许可证 “BorTor.32”问答集Q&A

代表希望在泰国工作的外国人申请工作许可证适用于所有职业的企业或成为所有职业的雇员。如果外国人尚未进入泰王国,要如何申请工作许可证?有哪些申请步骤?才能够前往泰国?今天我们为各位收集了问答集为了解决这个特定问题的疑虑。

关于泰国精英签证的问答集Q&A

泰国精英签证是帮助您可以长期留在泰国的另一种方式,对于会员,有特权可以在泰王国停留5-20年。 一般来说,长期在泰王国逗留的外国人必须获得长期居留签证,必须在泰国有住所或根据泰国政府的要求已获准持特殊签证前往泰国,而精英签证是允许外国人在泰国长期逗留的签证类型之一。

Q&A Non-B Visa Extension

Visa Extension or application to request for extension of stay in the Kingdom of Thailand. The applicant must apply for the visa before the expiration date. The period of re-acquisition depends on the type of visa and as required by law. Wonderful package is now sharing you the information.

关于在泰国王国停留超过90天的报导问答集Q&A

已获准在泰王国逗留 1 年签证的外国人,如果您不离开该国,则需要每90天向移民办公室报导一次。 以下是关于在泰国王国停留超过90天的报导的问题與答案和相关的信息。

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน

สำหรับชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากไม่เดินทางออกนอกประเทศ ในทุกๆ 90 วันจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำถามที่เกี่ยวกับ การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน พร้อมตอบคำถาม ดังนี้

Q&A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Thailand Elite Card

Thailand elite เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว สำหรับสมาชิกจะมีสิทธิพิเศษซึ่งสามารถอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ระหว่าง 5-20 ปี โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว ต้องมีถิ่นที่อยู่ในไทย หรือได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่ง Elite Visa ก็เป็นหนึ่งในประเภทวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยในระยะยาว

Q&A About Notification of staying in the Kingdom over 90 days

Foreigner who has been granted for 1 year visa to stay in the Kingdom of Thailand must notify of his/her stay in the Kingdom of Thailand every 90 days at The Immigration Bureau in case he/she doesn't go abroad. Here is the summarize of questions and the information about Notification of Staying in the Kingdom over 90 days.

Q&A About work permit made on Behalf of a Foreigner (If the foreigner has not yet traveled in to the kingdom) W.P.32

For applying Work Permit on behalf of foreigner who wishes to work in Thailand for operating business, enterprise or be the employees of all occupations. How to apply Work Permit if foreigner has not yet entered the Kingdom of Thailand? What are the conditions before travel to Thailand?

Q&A ถาม-ตอบ การขออยู่ต่อ เพื่อทำงานหรือทำธุรกิจ

สำหรับชาวต่างชาติต้องการ การขออยู่ต่อ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร ติดต่อที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณจะไม่ต้องกังกลอีกต่อไป มีข้อมูลดีๆ มาแนะนำค่ะ

关于申请留在泰王国工作或做生意的问答集Q&A

签证延期或延期逗留申请就是继续逗留在泰王国的请求,这可以在签证未到期时完成,重新获得的期限取决于签证类型和法律要求。对于因业务需要而希望延长逗留期限的外国人,例如:必须在公司或合伙企业等继续工作,将考虑标有哪些、要联系何处、需要准备的文件有哪些?您再也不用担心了,因为 Wonderful Package 有很好的信息可以为您推荐。

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!