บล็อคและบทความ

รายการบล็อคและบทความ

ค้นหาบทความ:

If a Foreigner wants to Change the Type of Visa, What are the Required Documents?

Last Edited: 08.04.21

Most of the time, foreigners who enter legally will enter as a tourist visa and change the type of visa to a work visa or another type of visa later. You can apply for a change of visa type but it depends on the reason for the foreigner. It is important that the foreigner has to hold a Tourist Visa or Transit Visa only, and the previous visa must not expire to change the visa type.

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%?

Last Edited: 19.04.21

If foreigners want to set up a company in Thailand, can they hold the shares for more than 50%? First of all, we need to know that Companies, where foreigners hold more than 50% of the shares, are commonly called Foreign Company or Thai Company owned by foreigners. However, the process of setting up the company is more complicated and the fees are higher than the general setup of a general company.

ชาวต่างชาติ สามารถเปิดบริษัทโดยถือหุ้นเกิน 50% ได้หรือไม่?

Last Edited: 19.04.21

หากชาวต่างชาติต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทยเกิน 50% ชาวต่างชาติเปิดบริษัทในไทยจะทำได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร Wonderfulpackage มีข้อแนะนำให้กับชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและถือหุ้นเกิน 50% ในประเทศไทยค่ะ

外国人可以在泰国开设一家持有股份超过50%的公司吗?

Last Edited: 19.04.21

大多数外国人都喜欢前往泰国来工作、投资或在泰国居住而拥有泰国家庭。引起许多在怀疑!如果外国人想做生意并持有泰国50%以上的股份,是可以做吗?且该怎么做?Wonderfulpackage 希望可以向有兴趣在泰国做生意并持有泰国50%以上股份的外国人提供一些建议。该公司也可以在泰国开设公司并注册拥有超过50%的股份,但是成立过程比较复杂,费用也比一般公司的一般设立要高。

หากชาวต่างชาติต้องการขอเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

Last Edited: 08.04.21

ชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายไทยก็อาจต้องการเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน เป็นต้น การขอเปลี่ยนประเภทวีซ่านั้นสามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลของชาวต่างชาติ ที่สำคัญชาวต่างชาติจะต้องถือประเภทวีซ่า Tourist Visa หรือ Transit Visa เท่านั้น และวีซ่าประเภทเก่าจะต้องไม่หมดอายุถึงจะขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้

如果外国人想换各种签证类型,需要什么证据?

Last Edited: 08.04.21

外国人通过各种因素进入到泰国,无论他们是来工作,学习,旅行还是与泰国人结婚。因为在泰国的生活费用相对较低,因此导致外国人来泰国居住,但是进入泰国必须合法进入,在大多数情况下,合法入境的外国人将通过旅游签证入境。到泰国后再来改变工作签证类型或改成其他签证类型。变更签证类型是可以处理的,但是,这取决于外国人的原因,重要的是外国人必须仅持有旅游签证或过境签证。而且旧的签证不得过期才可以更变签证类型。

关于泰国工作签证的信息,可分为哪几种类型

Last Edited: 02.04.21

目前泰国有很多种签证类型,为了可以满足每个业务人员的需求和资格,其中包括商务签证类别“B”;业务认可类别“BA”;投资和商务签证类别“IB”,持有这些签证类型的人,如果希望在泰国工作必须先获得工作许可证。对于有兴趣在泰国工作的外国人,但是您还不知道需要做哪些类型的签证。

What is the information about work visas in Thailand and how many types?

Last Edited: 02.04.21

Currently, Thailand has different types of visas to meet the needs and qualifications of each business person that includes Business Visa types B, B-A, and Investment and Business IB. Those who hold this kind of visa and want to work in Thailand must obtain a work permit first.

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทำงานในประเทศไทย มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

Last Edited: 02.04.21

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาทำงานในประเทศไทย อยากรู้ว่าต้องทำวีซ่าประเภทวีซ่าธุรกิจ B ประเภทวีซ่าธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ B-A หรือประเภทวีซ่าเพื่อการลงทุนและธุรกิจ IB

如果BOI公司希望外国人工作,需要怎么办?

Last Edited: 30.03.21

目前,有很多外国人想在泰国工作。因为泰国的生活成本比较低而且医疗费用相对便宜, 泰国的公司都要求外国人有知识 ,有趣的能力,为了能够使他的公司以比以往更好的方式发展壮大。 但是要让外国人来工作,必须执行许多步骤。特别是:要获得签证及获得工作许可是必不可少的两件事。

บริการที่น่าสนใจจาก WonderfulPackage

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!