โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับฮ่องกง

ค้นหาสินค้า:

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

[2.1CX-HGK] เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: 26-28 มี.ค.58

เริ่มต้น
10,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้งกระจาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้งกระจาย 3 วัน 2 คืน

[OX_HK03] ช้อปปิ้งสนั่นเมือง ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธาน 2 วันติด ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: วันจักรี 04-06 เม.ย 58

เริ่มต้น
12,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

[OX_HK05] บินโดยโอเรียลไทย แอร์ไลน์ พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: วันจักรี 3-6,4-7 เม.ย. 58

เริ่มต้น
13,900 บาท/ท่าน
TITF16 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

TITF16 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

[OX_HK06] ช้อปปิ้งสนั่นเมือง ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธาน และ CITY GATE OUTLET ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: จักรี 04-06 เม.ย 58

เริ่มต้น
13,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

[CX-HKG-SZN] นมัสการพระ 2 วัด ดังของฮ่องกง เพื่อเป็นสิริมงคล ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: 26-29 มี.ค.58

เริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 2 คืน

[3.1CX-HGKMFM] เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ ที่นั่งกว้าง พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ครบครัน ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: 26-28 มี.ค.58

เริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน
TITF16 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

TITF16 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

[2.E8-HKG] สัมผัสวัฒนธรรมแต่ละเมืองแบบเต็มอิ่ม จุดแลนด์มาร์ค ทั้ง ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: 11,12,13 เม.ย.58

เริ่มต้น
15,900 บาท/ท่าน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 4 วัน 3 คืน

[UL-HKGSZXCAN] เที่ยวคุ้ม 3 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น และกวางเจา ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: มี.ค. - เม.ย.58

เริ่มต้น
15,999 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง Hongkong ราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง


เขตบริหารการจัดการพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง อยู่ห่างจากมาเก๊าราวๆ 61 กิโลเมตรไปทางฝั่งตะวันตก


ภูมิศาสตร์ และ การปกครอง

ฮ่องกงมีพื้นที่ราวๆ 1,096 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย เกาะฮ่องกง (ที่80ตร.กม.) เกาลูน (ที่46ตร.กม.) เขตปกครองดินแดนใหม่ และเกาะอื่นๆกว่า (969.62 ตร.กม.) หรือคิดเป็น 1 ใน 6 ของพื้นที่เซี่ยงไฮ้

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะฮ่องกงจะเป็นแนวเขาทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศใต้ มีแนวเขาที่ต่อเนื่องมาจากมณฑลฝูเจี้ยนและกว่างตง(กวางตุ้ง)ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน แต่เนื่องจากเขตของเทือกเขาในสมัยก่อนนั้น ปัจจุบันได้จมอยู่ใต้น้ำส่วนมาก จึงทำให้มองเห็นเป็นเพียงทัศนียภาพเกาะเล็กๆ ที่มีลักษณะลาดชันผุดโพล่ขึ้นมากมายเท่านั้น


ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของฮ่องกง แบ่งได้ตามต่อไปนี้ ในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนชื้น มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศเย็นสบายและแห้ง ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะมีฝนตกชุกและมีลมกันโชกแรง ฤดูร้อนมักเกิดลมมรสุม


รูปแบบการปกครอง

ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบาย ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ในการปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปกครองและบริหารฮ่องกง ที่สภาประชาชนจีนได้อนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมายเริ่มในวันที่ 4 เมษายน 2533 โดยทางจีนมีให้สิทธิในการปกครองตนเองอย่างอิสระขึ้นภายในฮ่องกง และสามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี โดยรัฐบาลจีนได้กำหนดให้ฮ่องกงสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีกเป็น เวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลจีนได้รับฮ่องกงกลับคืนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ทัวร์ฮ่องกง


ประชากรและเชื้อชาติ

ฮ่องกงมีจำนวนประชากรกว่า 6.99 ล้านคน ในปี 2549 โดยคิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 6,300 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนมากเป็นชาวฮ่องกง ซึ่งมีร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ อาทิ สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อเมริกัน ฯลฯ ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง


ระเบียบการเข้าเมือง

โดยทั่วไปแล้วระเบียบของหนังสือเดินทางจะมีอายุใช้งาน 1 เดือนเป็นอย่างน้อย นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเข้ามาเที่ยวฮ่องกงไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่ 7 วัน ถึง 180 วัน ขึ้นอยู่กับสัญชาติ (สำหรับคนไทยอยู่ในฮ่องกงได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านาน 1 เดือน)


ศาสนา - ทัวร์ฮ่องกง

ชาวฮ่องกงโดยส่วนใหญ่แล้วจะนับถือศาสนาพุทธแบบมหายาน 74% ศาสนาคริสต์ 10% และศาสนาอื่นอีก 16%


ภาษา - เที่ยวฮ่องกง

ภาษากวางตุ้งซึ่ง เป็นภาษาถิ่นที่มีการพูดตั้งแต่มณฑลกวางตุ้งของจีนเรื่อยมาจนถึงฮ่องกงแล้วก็ได้กลายมาเป็นภาษาทางการของฮ่องกง ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นของภาษาของเจ้าอาณานิคมก็ยังคงเป็นภาษาทางการร่วมซึ่งถูก ใช้พูดมากกว่า 38 เปอร์เซ็นของประชากร ก็เป็นภาษาที่ใช้แพร่หลาย ส่วนภาษาจีนท้องถิ่นอื่นอย่างเช่นแต้จิ๋ว หรือจีนแคะฯลฯ ก็มีไม่น้อยเช่นกัน และตั้งแต่ฮ่องกงกลับสู่ใต้การปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้ภาษาจีนกลางใน การติดต่อก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ถึงแม้ว่าการใช้อักษรจีนนั้นยังนิยมใช้อักษรจีนตัวเต็มอยู่ก็ตาม นอกจากนั้นทางรัฐบาลฮ่องกงได้มีโครงการ "สองแบบอักษร สามภาษา" เพื่อสนับสนุนให้ชาวฮ่องกงใช้ภาษาทั้ง 3 ภาษาร่วมกัน คือภาษากวางตุ้ง จีนกลาง และอังกฤษ


บริการที่น่าสนใจจาก WonderfulPackage

จองผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ชม. Call Center:
02-792-9292 (จ - ส. 8.30-17.30 น.)