ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ไปกับเรา Wonderfulpackage

ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ เยือนเมืองมอญ ชมพระราชวังบุเรงนอง ชมหุ่นกระบอกและชิมอาหารพื้นเมือง พุกาม
TGRGN04 พักสุดหรู 4 ดาว ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน  4วัน 3คืน
  • ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง
  • ไหว้พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา สูงที่สุดของพม่า
  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ
  • ขอพรพระอุปคุต จกบาตรที่เชื่อว่า ใครได้ไหว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ
TG_RGN02_ย่างกุ้ง หงสาวดี เทพทันใจ วัดบารมี 3วัน (Promotion)
  • ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • ไหว้พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา สูงที่สุดของพม่า
  • พระเกศาธาตุมีชีวิต ณ วัดบารมี และ เทพทันใจ เทพกระซิบ
  • เพียง 10 ท่าน ออกเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่รับคณะที่สนามบินย่างกุ้ง
TGMDL06 บินตรงมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง 6วัน


 
hilight พม่า
Master Myanmar1
 
เจดีย์ชเวดากอง สุดยอดมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เจดีย์ชเวดากอง สุดยอดมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
นครหงสาวดี ชมวังบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ
นครหงสาวดี ชมวังบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ
 
ขอพรเทพทันใจ,พม่า
ขอพรเทพทันใจ,พม่า
 
วีดีโอพม่า
ร่วมเดินทางโดยสายการบินชั้นนำ