แพ็คเกจท่องเที่ยว
GA-BALI FREE EASY PACKAGE 3D2N_CENTRA BALI
GA-BALI FREE EASY PACKAGE 3D2N_CENTRA BALI  
แพ็กเก็จเที่ยวอิสระ
GA-BALI FREE  EASY PACKAGE 4D3N_CENTRA BALI
GA-BALI FREE EASY PACKAGE 4D3N_CENTRA BALI  
ราคาพิเศษ 13,900 Nett เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น...