แพ็คเกจท่องเที่ยว
HKGPKG-09_EK_ฮ่องกงอิมบุญไหว้พระ อิ่มท้องอาหารเลิศรส 3 วัน
HKGPKG-09_EK_ฮ่องกงอิมบุญไหว้พระ อิ่มท้องอาหารเลิศรส 3 วัน  
ฮ่องกง อิ่มบุญ ไหว้พระ อิ่มท้องอาหารเลิศรส 3 วัน...
HKGPKG-04_EK_สัมผัสดิสแดนแห่งจินตนาการ ฮ่องกงดิสนีย์
HKGPKG-04_EK_สัมผัสดิสแดนแห่งจินตนาการ ฮ่องกงดิสนีย์  
พักในเมือง 2 คืน ใน Disney s Hollywood 1 คืน