ศิลปะ พม่า :Guru เที่ยว พม่า


View: 4519 update:2012-05-14 16:36:05 แก้ไข

ศิลปะ พม่า


 

ศิลปะของพม่าส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูป พระเครื่อง วัด เป็นส่วนใหญ่
ศิลปะพุกาม ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย เป็นงานศิลปะยุคแรกของพม่า เป็นงานศิลปะที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นักสะสมพระเครื่อง ราคาค่อนข้างสูง พบเห็นได้ในประเทศไทย
ศิลปะชาน งานศิลปะที่อยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็นงานพระพุทธรูปที่สวยงาม มีเอกลักษญ์ และในราคาตลาดเช่าพระ นั้นงานศิลปะชานนั้นก็ได้รับความนิยมมาก และมีราคาที่ไม่สูงมากนักเมื่อนำราคามาเปรียบเทียบกับงานศิลปะพุกามนั้น

ศิลปะมัณฑเลย์ งานศิลปะที่อยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 เนื่องจากมีอายุไม่นานมากนัก ทำให้พบเห็นได้มาก ราคาเช่าไม่สูงมากนัก


4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง