ฤดูกาล สิงคโปร์ :Guru เที่ยว สิงคโปร์


View: 4730 update:2011-10-31 10:26:37 แก้ไข

ด้านสภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 ํ- 32 ํ เซลเซียส  แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ


1.ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-east Monsoon Season)  ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 ํ- 26 ํ เซลเซียส  โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 20 ํ เซลเซียส  ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ


2.ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-west Monsoon)  ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 ํ- 34 ํ เซลเซียส  อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 ํ เซลเซียส


3.ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-west Monsoon Season)  ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


4.ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-east Monsoon)  ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น  และไม่มีฝนมากนัก


4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง