การคมนาคม เวียดนาม :Guru เที่ยว เวียดนาม


View: 1742 update:2012-05-30 17:41:09 แก้ไข
การคมนาคม เวียดนาม

       การเดินทางในเวียดนามระหว่างเมืองใหญ่นั้นค่อนข้างสะดวก สามารถเลือกเดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ ทางบน ทางเรือ และ ทางอากาศ การเดินทางภายในตัวเมืองนั้นอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไร เพราะบนถนนนั้นเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ ชาวเวียดนามนั้นจะนิยมไหนมาไหนโดยใช้จักรยานยนต์ เพราะภาษีรถยนต์นั้นสูงมาก อีกทั้งจักรยานยนต์มีราคาถูก ทำให้ชาวเวียดนามนิยมเดินทางโดยใช้จักรยานยนต์มากกว่า ในเมืองมีรถโดยสารประจำทางทั่วไปเหมือนบ้านเรา ค่าโดยสารถือได้ว่าถูก เพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ค่าคลองชีพไม่สูงมาก ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุตามท้องถนน เพราะรถจักรยานยนที่มีมากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

4 สังเว

เนปาล

อาหารฮ่องกง

เนปาล

เนปาล

จางเจียเจี้ย

เกาหลี

มัลดีฟส์

ฮ่องกง

ไต้หวัน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

passport

เกาหลี

ฮ่องกง